00497-2016-0010- „Ремонт на участъци от уличната мрежа на територията на община Бяла“

Публикувана на 27 декември 2016 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Предмет на поръчката: “Ремонт...