Заповед № РД 11-593 от 28.11.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 4 от Закона за местното самоуправление /…/