Съобщение

Община Бяла уведомява населението, отглеждащо домашни животни /…/