Daily Archive: ноември 16, 2016

rule

Обява

Със Заповед № РД 11-574/16.11.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 09.11.2016 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно: