Monthly Archive: ноември 2016

sr

Покана за участие в информационни срещи

Община Бяла и Община Борово имат удоволствието да Ви поканят да участвате в провеждането на информационни кампании и информационни конференции, свързани с информиране на местната общност за подготовката на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Бяла и Борово.

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението,
опазване общественото и личното имущество и
чистотата на територията на община Бяла

unnamed (1)

Съобщение

Относно срок за премахване на агитационни материали на основание чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс

14188566_1222879041086843_7884266934785375354_o

Извлечение от регистър на даренията направени по сметка на СДЧП “Св. Пантелеймон”

Набирателна сметка с титуляр СДЧП ”Св.Пантелеймон” за изграждане на нов православен храм /църква/ „Св.Пантелеймон” в кв.гара Бяла, гр.Бяла, област Русе и извлечение от регистър на даренията направени по сметка на СДЧП “Св. Пантелеймон” – гр. Бяла, обл. Русе за изграждане на храм “Св. Пантелеймон” – гр. Бяла, 2016 г.

rule

Обява

Със Заповед № РД 11-574/16.11.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 09.11.2016 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на  Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно: