Monthly Archive: октомври 2016

thumb

Обявление

Община Бяла информира заинтересованите лица, че Областен информационен център – Русе организира на 08.11.2016 г. от 11:00 часа информационна среща...

thumb

Съобщение

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,      Община Бяла Ви кани на официално откриване на изцяло ремонтираната спортна площадка в двора на Начално...

izbori

Съобщение

Звената “Български документи за самоличност” при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да
упражнят правото си на глас в деня на президентските избори, националния референдум и на частичните избори за кметове

public_procurement

9057602/18.10.2016 г.- „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, републикански пътища в чертите на град Бяла и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2016/2017 година” по обособени позиции

Предмет на поръчката: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, републикански пътища в чертите на град Бяла и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2016/2017 година” по обособени позиции