Заповед РД 11-340 от 11.07.2016 г.

Заповед РД 11-340 от 11.07.2016 г. на Кмета на Община Бяла