Daily Archive: август 11, 2016

thumb

Съобщение

Прожекцията на “Код Лондон” се отлага за 16.08.2016 г. поради лоши метеорологични условия.

naredba

Обявление заповед

По чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с издадена по реда на чл. 65 от ЗОС Заповед № РД-11-388/08.08.2016 г. на Кмета на Община Бяла, Област Русе