Daily Archive: август 1, 2016

naredba

Обява 22.08.2016 г.

Със Заповед № РД 11-374 от 01.08.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 22 август 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр.Бяла, обл.Русе, пл. ”Екзарх Йосиф І” №1