Община Бяла стартира проект Осигуряване на топъл обяд – 2016 г. по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Вижте още...