Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите в землището на с. Копривец

Вижте още...