Daily Archive: май 19, 2016

2111050211

Инициатива “Да изчистим България заедно – 2016”

Във връзка с провеждане на кампания „Да изчистим България заедно”, определеният ден за национално почистване е 04 юни 2016 година. Община Бяла също ще се включи в кампанията. За добрата организация на акцията за почистване на общината, служители от Общинска администрация извършват инвентаризация на замърсените места и райони за почистване.