Решения по протокол № 11 от 27.04.2016 год.

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 103 /По протокол № 11/27.04.2016 год./     На основание...