Daily Archive: април 27, 2016

Уведомително писмо за наземно третиране от ЕТ ” Камен Шишков”

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че ЕТ „Камен Шишков“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 117618493 ще проведе пръскане на слънчоглед с препарати: хербицид “Листего”

Уведомително писмо за наземно третиране от ЕТ ” Камен Шишков”

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че ЕТ „Камен Шишков“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 117618493 ще проведе пръскане на царевица с препарати: хербицид “Дифендър”