Daily Archive: април 25, 2016

news-logo-230x155

Прессъобщение

От началото на годината в Община Бяла се изпълнява Проект „Приеми ме 2015“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.