Дневен ред на заседание на 27 април 2016 г. /сряда/ от 13.00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 27 април 2016 год. / сряда / от 13.00 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла при следния