Дневен ред на заседание на 18 април 2016 год. /понеделник/ от 13.00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Бяла, област Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам Общински съвет Бяла на извънредно заседание на 18 април 2016 год. / понеделник / от 13.00 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла при следния