Monthly Archive: април 2016

novi_elektronni_uslugi_na_noi

Списък на хората от Община Бяла, които ще бъдат подпомогнати в рамките на Национална кампания „Великден за всеки”

СПИСЪК предоставен от НОИ на хората от Община Бяла, които ще бъдат подпомогнати в рамките на Национална кампания „Великден за всеки”

Уведомително писмо за наземно третиране от ЕТ ” Камен Шишков”

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че ЕТ „Камен Шишков“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 117618493 ще проведе пръскане на слънчоглед с препарати: хербицид “Листего”

Уведомително писмо за наземно третиране от ЕТ ” Камен Шишков”

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че ЕТ „Камен Шишков“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 117618493 ще проведе пръскане на царевица с препарати: хербицид “Дифендър”