Daily Archive: март 30, 2016

LOGOpix

Обява 18.04.2016 г.

Със Заповед № РД 11-143 от 28.03.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 18 април 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1

LOGOpix

Обява 19.04.2016 г.

Със Заповед № РД 11-144 от 28.03.20416 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 19 април 2016 г. от 17,00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ

Обява 20.04.2016 г.

Със Заповед № РД 11-141 от28.03.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно

наддаване на 20 април 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе,

пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1,

Обява 22.04.2016 г.

Със Заповед № РД 11-142 от 28.03.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно
наддаване на 22 април 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе,
пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1,