Daily Archive: март 24, 2016

naredba

Дневен ред на заседание на 31 март 2016 год. /четвъртък/ от 13.00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 31 март 2016 год. /четвъртък/ от 13.00 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла при следния дневен ред.