Monthly Archive: септември 2013

Публична покана с уникален код в РОП 9020609

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, републиканска пътна мрежа в чертите на град Бяла и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2013/2014 година”