Дневен ред – 28 юни 2013 г.

Дневен ред – 28 юни 2013 година / петък / от 09.00 часа