Избор на изпълнител за подготовка на строителна площадка и СМР на обект МБАЛ Юлия Вревская ЕООД

Съобщение – Избор на изпълнител за подготовка на строителна площадка и СМР на обект МБАЛ Юлия Вревская ЕООД