Tagged: бяла

НАРЕДБА за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на Община Бяла /на основание чл.56 от ЗУТ/

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ: Чл.1/1/С тази Наредба се определят нормите и правилата за разрешаване,функциониране и премахване на временни съоръжения за производство,търговия...