Решения на ОбС мандат 2007-2011

Решения към протокол №1/30.01.2008

Решения към протокол №2/12.02.2008

Решения към протокол 20.02.2008

Решения към протокол №3/20.02.2008

Решения към протокол №4/17.04.2008

Решения към протокол №5/30.04.2008

Решения към протокол №6/28.05.2008

Решения към протокол №7/16.06.2008

Решения към протокол №8/28.07.2008

Решения към протокол №9/26.08.2008

Решения към протокол №10/26.09.2008

Решения към протокол №11/29.10.2008

Решения към протокол №11/21.11.2008

Решения към протокол №13/08.12.2008

Решения към протокол №14/23.12.2008

Решения към протокол №1/12.01.2009

Решения към протокол №2/28.01.2009

Решения към протокол №3/13.02.2009

Решения към протокол №4/25.02.2009

Решения към протокол №5/23.03.2009

Решения към протокол №6/17.04.2009

Решения към протокол №7/22.05.2009

Решения към протокол №8/15.06.2009

Решения към протокол №9/31.07.2009

Протокол №10/28.08.2009

Решения към протокол №11/18.09.2009

Решения към протокол №12/26.10.2009

Решения към протокол №13/11.11.2009

Решения към протокол №14/27.11.2009

Решения към протокол №15/18.12.2009

Решения към протокол №1/28.01.2010

Решения към протокол №2/26.03.2010

Решения към протокол №4/30.04.2010

Решения към протокол №5/28.05.2010

Решения към протокол №6/15.06.2010

Решения към протокол №7/30.07.2010

Решения към протокол №8/12.08.2010

Решения към протокол №9/23.08.2010

Решения към протокол №10/30.09.2010

Решения към протокол №13/10.12.2010

Решения към протокол №6/10.06.2011

Решения към протокол №7/29.07.2011

Решения по протокол №9/27.09.2011

Решения към протокол №2/26.02.2010

Решения към протокол №8/31.08.2011

Решения към протокол №2/18.11.2011г.

Решения към протокол №3/29.11.2011г.

Решения по протокол №3/27.01.2012 год.

Решения към протокол №2/09.01.2012 год

Решения към протокол по протокол №4/22.12.2011 год

Решения към протокол по протокол № 4/27.02.2012 год

Решения към протокол по протокол № 5/27.03.2012 год

Решения към протокол по протокол № 6/27.04.2012 год

Решения към протокол по протокол № 8/23.05.2012 год

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

Решения към протокол по протокол № 10 от 20.07.2012 г.

Решения към протокол по протокол № 11 от 30.07.2012г.

Решения към протокол по протокол № 12 от 10.08.2012г.