Категория: Инфо

novi_elektronni_uslugi_na_noi

Списък на хората от Община Бяла, които ще бъдат подпомогнати в рамките на Национална кампания „Великден за всеки”

СПИСЪК предоставен от НОИ на хората от Община Бяла, които ще бъдат подпомогнати в рамките на Национална кампания „Великден за всеки”

checkingspreadsheet

Обява данък 2016г.

Община Бяла, област Русе, обявява, че с цел повишаване събираемостта на местни данъци и такси в началото на 2016 г. ще бъдат раздадени 5 (пет) предметни награди на обща стойност до 1600 лева.

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА

/ приета с Решение № 90 по протокол №10/31.07.2015 год. / град Бяла 2015 год. ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл....