Обява

Офис за военен отчет Бяла Ви информира, че със заповед на министъра
на отбраната на Република България са обявени 167 (сто шейсет и седем)
вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на
Съвместното командване на силите. Длъжностите следва да се заемат след
провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили
граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.