Daily Archive: юли 28, 2020

unnamed (1)

Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА уведомява населението, че  от 20,00 часа на 31.07.2020 год. до 14,00 часа на 01.08.2020 год. поради извършване на...

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-253/28.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 24.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

Untitled copy

Обява

Със Заповед № РД11-258/30.07.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 28.08.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва: