Решения по протокол № 10/29.05.2020 г./

    Приложения: Наредба № 3 преместваеми обекти БЯЛА. Окончателна след ОбС-29.05.2020г.  Приложения към Решение № 81 Приложения към решение...