Monthly Archive: юни 2020

Untitled copy

Съобщение

УВЕДОМЯВАТ се всички пчелари и жители на общината, че Община Бяла, с адрес гр.Бяла, пл.„Екзарх Йосиф I“ № 1, БУЛСТАТ...

covid

Съобщение

Оперативен щаб на Община Бяла за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19 уведомява обществеността, че към 30.06.2020 г. на...

Untitled copy

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Предлагаме проект на „Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги ”,...

Untitled copy

Покана

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Бяла отправя покана към жителите на общината, представителите на...

Untitled copy

Прессъобщение

  Приложения: 5.6 Обявление прием потребители 1. Обявление прием персонал 27.05.2020 г. 2. Заявление прием персонал 27.05.2020 г. 3. Автобиография...