Дневен ред на онлайн заседание на 28 април 2020 год. / вторник / от 13.30 часа