Daily Archive: април 7, 2020

unnamed (1)

Съобщение

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) сроковете за плащане на задълженията Ви за ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2020 г., са както следва: