Съобщение

Ръководството на Община Бяла уведомява всички наематели и ползватели на недвижими имоти – общинска собственост, чиято дейност е временно преустановена, че ще предложи на Общински съвет Бяла проект на Решение да не заплащат наемна цена за срока от 13 март 2020 година до отмяната на извънредното положение,