Съобщение

ОБЩИНА БЯЛА уведомява обществеността, че МБАЛ „Юлия Вревска-Бяла“ ЕООД в гр.Бяла с ЕИК 117500566 е сред определените от Министерство на...