Съобщение

В А Ж Н О!!!

ВСИЧКИ ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА, ДА ИЗТЕГЛЯТ ДОКУМЕНТИТЕ ОТ САЙТА НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ