Заповед РД 11-88 от 14.03.2020 г.

  Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването