Daily Archive: март 12, 2020

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-84/12.03.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 31.03.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно продажба на следната движима вещ – частна общинска собственост:

covid

За сведение

Алгоритъм на дезинфекциозните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на covid-19