Заповед № РД 11-77

С оглед регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България и създаване на организация за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредените превантивни мерки