Решения по протокол № 2/28.11.2019 год./

  Приложения: Приложение към решение № 13 Приложение към решение № 20 Общински съветници мандат 2019 – 2023 г.