Пресинформация

ОБЩИНА БЯЛА, област Русе Ви уведомява, че тържественото откриване на новоизградената сграда на СУ „Панайот Волов” намираща се в гр.Бяла, ще бъде на 13 септември 2019 година от 12.00 часа.