Отчет на бюджета 2018

Решение № 68923 от 23.08.2019 г. за приемане на ГФО Приложениe 1: Одитен доклад № 010030202519; Част I – баланс...