Заповеди за назначаване на комисия във връзка с чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ

Бистренци; Босилковци; Ботров; Бяла; Дряновец; Копривец; Лом Черковна; Полско Косово; Пейчиново; Пет Кладенци; Стърмен