Решения по протоколи № 64 и № 65

  Решения по протокол № 64 от 18.07.2019 г.; Решения по протокол № 65 от 19.07.2019 г.; Приложение към решение...