Съобщение за пръскане

УВЕДОМЯВАТ се всички пчелари и жители на гр.Бяла, че Община Бяла, с адрес гр.Бяла, пл.„Екзарх Йосиф I“ № 1, БУЛСТАТ 000530493 ще проведе повторно пръскане на тревни площи в урбанизираната територия на гр.Бяла и кв. гара Бяла с наземна и въздушна техника и препарати: