Заповед № РД 11-256 от 11.06.2019 г.

Частично бедствено положение на територията на с. Дряновец