Monthly Archive: март 2019

unnamed (1)

Съобщение

На 22 март 2018г., петък, от 10.30 часа в читалището в гр. Бяла ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация.

лого ПРСР 2014-2020

СТАРТИРАТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и принадлежностите към тях“, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

unnamed (1)

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе

  Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на...