Обявление № 11-00-49 от 16.01.2019 г.

Разширение на гробищен парк на гара Бяла /…/