Daily Archive: ноември 23, 2018

unnamed (1)

Съобщение – план сметка ТБО 2019

Одобряване на план – сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси за 2019 г. и размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. на територията на
Община Бяла

472310149

Покана

за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла