Заповед № РД 11-296 от 15.08.2018 г.

  Приложения:   Документация; Образци; Карнет-опис за извършено маркиране в отдел 60, подотдел .В, Землище Бистренци; Карнет-опис за извършено маркиране...