Заповеди на основание чл. 3, ал. 3, т.1, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции “Земеделие”

Относно сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г. /…/